Prečo hladovanie motorového oleja? (Značky, príčiny + následky)

Hladovanie motorového oleja - situácia, keď je hladina oleja v ňom pod prípustnou úrovňou. Vďaka tomu sú jednotlivé jednotky a časti motora menej mazané. To vedie k výraznému opotrebovaniu a prehriatiu, ktoré môže následne spôsobiť úplné alebo čiastočné zlyhanie motora. Toto zdôvodnenie platí pre benzínové aj naftové motory vrátane preplňovaných. Preto v tomto materiáli zvážime príznaky, príčiny a dôsledky hladovania ropou, ako aj bežné mýty spojené s týmto javom. Dúfame, že neskôr budú tieto informácie pre vás užitočné a ušetria váš motor vozidla pred týmto negatívnym procesom.

Obsah

 • Známky hladu
 • Dôvody pôstu
 • Dôsledky nízkej hladiny oleja
 • Hladovanie nafty
 • Hladovanie turbínovým olejom
 • Bežné mýty
 • Ďalšie tipy

Hladovanie ropou

Známky hladovania ropou

Tento jav sa dá ľahko zistiť. Existuje celý rad priamych a nepriamych znakov, ktoré naznačujú prítomnosť ropného hladovania. Upozorňujeme však, že niektoré z nižšie opísaných príznakov môžu naznačovať ďalšiu poruchu. Najprv by ste však mali skontrolovať hladinu motorového oleja.

 1. Osvetlená tlaková lampa oleja na palubnej doske... Je potrebné pamätať na to, že príslušný snímač sa aktivuje vopred, keď je kritická hladina oleja v motore ešte ďaleko. Spočiatku sú ohrozené iba krúžky škrabky na olej. S tým by ste sa však nemali zdržovať. Hladinu oleja skontrolujte ihneď po zhasnutí žiarovky.
 2. Škubanie auta za jazdy... Strata jeho dynamických charakteristík.
 3. Vznik modrý dym z výfukového potrubia.
 4. V niektorých prípadoch objavia sa zvuky rachocenia alebo pískania... Platí to najmä pre preplňované motory.

Ak sa zistí aspoň jeden z uvedených príznakov, je to nevyhnutné najskôr skontrolujte hladinu oleja... Neponáhľajte sa ho však doplniť. Dobitie pomôže iba v počiatočných fázach pôstu (keď sa rozsvieti žiarovka na paneli). Ak motor jazdí „hladný“ už dlhší čas, potom nestačí iba doplnenie. Potrebujeme podrobnú diagnostiku na čerpacej stanici.

Hladovanie mazív

Hladovanie mazív

Príčiny hladovania ropou

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa tento jav vyskytuje. Medzi nimi:

 1. Zlyhanie doplňovania oleja... Toto je najbežnejší dôvod. Majitelia automobilov často jednoducho zabudnú pravidelne kontrolovať hladinu oleja v motore pomocou mierky na to určenej. Každý motor, aj ten najmodernejší, totiž postupne postupne olej „žerie“. Preto je potrebné hladinu pravidelne monitorovať. Pre každé vozidlo určuje frekvenciu zodpovedajúcej kontroly jeho výrobca. Tento postup je však v priemere potrebné vykonať približne raz mesačne alebo dokonca častejšie. Je potrebné pripomenúť, že pretečenie oleja v motore tiež negatívne ovplyvňuje činnosť pohonnej jednotky.
 2. Predčasná výmena oleja... V priebehu času olej počas prevádzky zhustne, znečistí sa a stratí svoje technologické vlastnosti. Dôsledkom toho je upchatie priechodov oleja v motore, ako aj olejového filtra. Z tohto dôvodu nedostávajú motorové jednotky správne množstvo mazania, to znamená, že dochádzalo k hladovaniu oleja.
 3. Nekvalitný olej... Ak ste si kúpili falošný produkt, je veľká pravdepodobnosť, že sa životnosť maziva skončí skôr, a preto olej stratí svoje vlastnosti. Najmä zhustne, zašpiní sa a sčernie. Môže nastať situácia aj vtedy, keď spočiatku nemá potrebné vlastnosti. Ak sa chcete vyhnúť tejto situácii, skúste nakupovať v dôveryhodných obchodoch, ktoré majú príslušné licencie.
 4. Nedodržanie požiadaviek výrobcu automobilu... Hovoríme najmä o situácii, keď majiteľ automobilu alebo pracovník autoservisu nalieva olej do motora nesprávnej viskozity a tolerancie. Pri výbere maziva je preto nevyhnutné brať do úvahy ich označenie, ako aj ďalšie požiadavky automobilky.
 5. Znížený výkon olejového čerpadla... Môže sa to stať z rôznych dôvodov. Napríklad upchatie obežného kolesa, porucha ložísk, starnutie jednotky a pod. V každom prípade skontrolujte jeho výkon.

Ako vidíte, vo väčšine prípadov hlavná príčina hladovania ropou je obyčajný človek nedbanlivosť a predčasná alebo nedostatočná údržba vozidla. To zase môže viesť k veľmi smutným následkom a nákladným opravám.

Dôsledky nízkej hladiny oleja

Následky hladovania ropou môžu byť pre majiteľa automobilu najnepríjemnejšie javy. Malo by sa pamätať na to, že čím dlhšie bude auto jazdiť s malým množstvom oleja v motore, tým bude vážnejšie. Núdzová situácia môže nakoniec prísť veľmi rýchlo, doslova za pár minút. Vymenujme vyjadrené následky:

Než hrozí ropná hladovka

 1. Porucha krúžkov škrabky na olej... Znakom tohto javu bude šklbanie autom počas jazdy, ako aj modrý dym z výfukového potrubia. Je to spôsobené tým, že olej vstupuje do valcov motora.
 2. Poškodenie horného vačkového hriadeľa... Vďaka tomu, že sa otáča bez mazania a jeho uhlová rýchlosť je dostatočne vysoká, hriadeľ sa zväčšuje v priemere a môže sa jednoducho zaseknúť.
 3. Poškodenie kľukového hriadeľa... Situácia je podobná ako v predchádzajúcom bode. Vysoké teplotné rázové zaťaženie vedie k ohybu hriadeľa a excentricite čapu. Najhoršie však je, že to nie je vždy možné napraviť rozomletím na veľkosť opravy.
 4. Zaistenie piestov motora... Toto je jeden z najdesivejších javov v tomto smere, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že sa vytrhne veľká časť bloku motora. A je mimoriadne ťažké, ak nie nemožné, eliminovať následky takejto nehody. Je oveľa jednoduchšie kúpiť si nový motor.
 5. K povrchu kľukového hriadeľa je možné privariť polkrúžky... Dôsledkom toho je rotácia vložiek s poškodením sedadiel v bloku valcov aj v spodných krytoch hlavných ložísk. Ak sa puzdrá ojnice otáčajú, dôjde tiež k zadretiu na čape kľukového hriadeľa a výraznému opotrebovaniu otvorov v spodnej časti ojnice.
 6. Poškodenie geometrie ložiska vačkového hriadeľaako aj ich nosné povrchy. Vo väčšine prípadov sa nedajú opraviť.
 7. Deformácia vložky, ako ojnica, tak aj hlavné s tavením hornej klznej vrstvy (zvyčajne je vyrobená z babbitu).
 8. Honovanie ničenia zo zrkadiel valcov. Päsť priateľstva

  Výsledok vodného kladiva

 9. Takzvaná „päsť priateľstva“... Týka sa to situácie, keď zlyhajúca ojnica prerazí stenu kľukovej skrine. To je dôvod úplného zlyhania bloku valcov a jeho neopraviteľnosti.

Ako vidíte, takáto zdanlivá maličkosť ako predčasná výmena oleja môže viesť k výrazným problémom s motorom a nákladným opravám.

Hladovanie naftového motorového oleja

Pre naftový motor platí vyššie uvedené odôvodnenie. Nedovoľte výrazný pokles hladiny oleja v motore. Dôvody hladovania ropou môžu byť:

 1. Predčasná výmena oleja.
 2. Zlá kvalita maziva.
 3. Nedostatočný výkon olejového čerpadla.
 4. Zvýšené vôle medzi jednotlivými komponentmi motora.
 5. Zanesený olejový filter.
 6. Používanie nesprávneho oleja.
 7. Riedenie oleja chladiacou kvapalinou alebo palivom. K tomu môže dôjsť v prípade silného opotrebovania motora, keď je aspoň jeden valec úplne alebo čiastočne nefunkčný.

Preto postupujte podľa vyššie uvedených odporúčaní a nezabudnite sledovať hladinu a stav oleja v systéme. Pamätajte tiež, že naftové motory majú zvyčajne častejšie mazanie než benzínové motory. Požiadajte o náhradné predpisy v príručke k automobilu.

Hladovanie turbínovým olejom

Prevádzka turbíny za podmienok hladovania ropou neprijateľné! Aj krátkodobé. Faktom je, že jeho hriadeľ sa otáča obrovskou rýchlosťou, väčšou ako samotný motor. Preto sú vyššie popísané problémy pre hriadeľ turbíny ešte relevantnejšie. Ak sa v jednej chvíli jeho hriadeľ točí bez mazania, veľmi rýchlo sa zasekne a turbína jednoducho zlyhá. Zlyhávajú najmä puzdrá a hriadeľ turbodúchadla.

Hladovanie ropy z turbín

Poškodené povrchy turbodúchadla

ale ložiská sú prvé, ktoré trpia... Ak zlyhajú jeden za druhým, dôjde k vzájomnému treniu rotorov turbíny a kompresora, ako aj k opotrebovaniu O-krúžkov. V najhoršom prípade môže dôjsť k rozbitiu hriadeľa turbíny.

Normálna prevádzková teplota ložísk je + 60 ° ... + 90 ° C. Preto je prenos tepla veľmi dôležitý a jeho porušenie v dôsledku pôsobenia hladovania oleja vedie k výraznému zahriatiu hriadeľa turbíny. Vzhľadom na to, že teplo pochádza aj zo strany turbínového kolesa, môže teplota hriadeľa dosiahnuť + 400 ° C. Vďaka tejto teplote dochádza k procesu koksovania zvyškového oleja na hriadeli. Koks tiež upcháva otvory, ktoré dodávajú olej do ložísk a stredného krytu turbíny. A to prispieva k ešte väčšiemu hladovaniu ropy.

To znamená, že v dôsledku chodu turbíny v suchom stave sa ložiská rýchlo opotrebúvajú a na hriadeli sa objavujú kovové usadeniny tretích strán. Zvyšujú sa vôle ložísk, čo má za následok vôľu hriadeľa. Kvôli medzerám v ložiskách tiež nastáva proces, keď obežné kolesá kompresora a turbíny najskôr vyberú medzeru medzi plášťami a potom ich jednoducho obrusujú a opotrebúvajú. Dôsledkom toho je nerovnováha, ktorá sa časom zvyšuje. A to je v podstate „začiatok konca“ turbodúchadla. Turbína zvyčajne vydáva ďalšie „nezdravé zvuky“ - hlasné pískanie, hrkanie, vytie.

Hladovanie ropy z turbín

Výsledok zhoršenia turbíny

V turbodúchadlách existujú tri typy hladovania oleja:

 1. Rýchlo (alebo ostré). Ostrý vzhľad hladu oleja môže byť spôsobený niekoľkými dôvodmi - zlomením alebo zalomením prívodného olejového potrubia, poruchou olejového čerpadla, únikom oleja zo systému. Možno tiež zaznamenať takzvaný „suchý štart“. Môže sa to stať, ak je kompresor nesprávne nainštalovaný po oprave alebo po zakúpení novej jednotky. Najmä v tomto prípade sa môže v puzdre strednej pružiny vytvoriť vzduchová clona, ​​cez ktorú nemôže olej tlačiť, čo je prirodzená príčina hladovania oleja.
 2. Hladké (alebo pomaly). V tomto režime turbína beží nepretržite s miernym nedostatkom oleja. Môže to mať veľa dôvodov - nízky výkon olejového čerpadla, koksovanie olejového potrubia, mierne prehnutie rúrok, použitie oleja s nevhodnou viskozitou. Pomalé hladovanie je pomalé zlyhanie turbíny. Preto vždy skontrolujte normálnu činnosť uvedených uzlov.
 3. Periodické (alebo cyklické). To je zvyčajne spôsobené nesprávnou prevádzkou motora.Najmä jeho náhle zastavenie po veľkom a dlhodobom zaťažení. Faktom je, že pri vysokých otáčkach sú turbína a ďalšie prvky veľmi horúce a ich chladenie je zabezpečené olejom. A ak je motor vypnutý, pohyb oleja sa zastaví. Dôsledkom toho je zahriatie maziva zostávajúceho v systéme a jeho koksovanie. Z tohto dôvodu sú olejové kanály upchaté a ich plocha prierezu, a tým aj produktivita, klesá. Samotný majiteľ teda motor pomaly „zabíja“. Aby sa to nestalo, je potrebné po výraznom zaťažení motora nechať motor niekoľko minút bežať, aby turbínu ochladil.
Pre turbínu je tiež dôležité, aby bol olej čistý a správnej konzistencie (nie hustý).

Bežné mýty o hladovaní ropou

Existuje niekoľko populárnych mýtov a mylných predstáv, ktoré sú bežné na internete a medzi majiteľmi automobilov. Pokúsime sa ich odhaliť a osvetlíme pravdu v otázkach, ktoré majú mnohí.

 1. Množstvo použitého tmelu pri inštalácii krytu ventilu alebo jímky nijako neovplyvňuje činnosť olejového čerpadla. A navyše, čím viac to je, tým lepšie, pretože údajne viac prilieha. V skutočnosti je to obrovská mylná predstava! Koniec koncov, jeho prebytok bude čiastočne vytlačený dovnútra, v dôsledku čoho sa určite dostane do mazacieho systému. Hrozí upchatie olejových kanálov, redukčného ventilu a sieťky zachytávača oleja.
 2. Existujú zázračné prísady, ktoré umožňujú vôbec chod motora bez oleja. Takéto kompozície v skutočnosti vytvárajú iba ochranný film na trenie povrchov. A údajne sú výsledky testu prezentované pre motory bežiace bez zaťaženia (pri voľnobežných otáčkach). Preto pred použitím dôkladne skontrolujte zloženie a funkciu takýchto prísad a potom ich používajte iba s normálnou hladinou oleja v motore.
 3. Existuje tiež ďalší častý mýtus, že pri výmene oleja sa musí doplniť aj priamo do olejového filtra. Tvrdí to údajné hladovanie oleja v motore. Toto tvrdenie je pravdivé, iba ak je vonkajšia teplota od -25 ° C a menej.
Konštrukcia výkonných naftových motorov poskytuje systém predbežného mazania pred spustením, aby v zime mala požadovanú viskozitu a zabránila hladovaniu oleja.

Ďalšie tipy

Na záver pre vás zhrnieme informácie a poskytneme niekoľko ďalších rád, ktoré vám umožnia vyhnúť sa nepríjemným následkom hladovania motorovým olejom.

 1. Nezabudnite pravidelne kontrolovať hladinu motorového oleja. V prípade potreby doplňte.
 2. Skontrolujte stav oleja. Zmeňte to podľa odporúčaní výrobcu automobilu. Ak je výrazne začiernený a zhrubnutý, mal by sa vymeniť pred ďalšou STK.
 3. Včas vymeňte olejový filter. Je lepšie kupovať originálne výrobky alebo vysokokvalitný analóg. Vyhýbajte sa falzifikátom. Nikdy nekupujte filtre, pre ktoré je filtračný prvok vyrobený z lepenky.
 4. V chladnej sezóne po naštartovaní motora mu nedávajte vysoké otáčky. Najskôr nechajte normálne zahriať v pohotovostnom režime. Odporúča sa tiež najskôr jazdiť pri nízkych otáčkach pri silnom mraze. Je to tak kvôli skutočnosti, že hustý studený olej je pre čerpadlo oveľa ťažšie prejsť cez systém. To je prirodzená príčina hladovania ropou.

Tieto jednoduché pravidlá vám pomôžu vyhnúť sa nákladným opravám a udržať vaše auto v chode roky.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found