Nezapne štartér horúce. 5 dôvodov, prečo štartér nefunguje na horúcom motore

Najčastejšie štartér sa nezapne horúci vzhľadom na to, že pri zahrievaní sa puzdrá mierne zväčšujú, kvôli čomu sa hriadeľ štartéra klinuje alebo sa vôbec neotáča. Dôvody, prečo sa štartér nespustí za horúca, sú tiež zhoršenie elektrických kontaktov v teple, kontaminácia jeho vnútornej dutiny, porušenie kontaktnej skupiny, kontaminácia „niklov“.

Obsah:

 • Dôvody, pre ktoré sa štartér nezapne horúci
 • Ako diagnostikovať a opraviť

Prečo sa štartér nezapne horúci

Aby ste odstránili poruchy, je potrebné zbaviť sa uvedených dôvodov. Existuje však niekoľko „populárnych“ metód, pomocou ktorých sa dá aj opotrebovaný štartér otočiť pri výraznom zahriatí.

Príčina poruchyČo robiť
Opotrebenie priechodkyVymeniť
Zhoršujúce sa kontaktyVyčistite, dotiahnite, namažte kontakty
Zníženie izolačného odporu vinutia statora / rotoraSkontrolujte izolačný odpor. Vylúčené výmenou vinutia
Kontaktné dosky v elektromagnetickom reléVyčistite alebo vymeňte „pyataky“
Nečistoty a prach v kryte štartéraVyčistite interiér, rotor / stator / kontakty / kryt
Opotrebenie štetcovVyčistite kefy alebo vymeňte zostavu kefy

Prečo sa štartér nezapne horúci

Test štartéra sa vykonáva iba s úplne nabitou batériou. Ak štartér nedokáže horúci motor zahriať alebo veľmi pomaly natáča, môžete mať len slabú batériu.

Môže existovať 5 dôvodov, prečo štartér nezohrieva horúce, a takmer všetky sú charakteristické pre automobily s vysokým počtom najazdených kilometrov.

Puzdrá štartéra

 • Znížená vôľa na vložkách... Ak boli počas nasledujúcej opravy nainštalované puzdrá štartéra alebo ložiská s mierne zväčšeným priemerom, potom sa pri zahrievaní zmenšujú medzery medzi pohyblivými časťami, čo môže viesť k zaklineniu hriadeľa štartéra. Podobná situácia je pozorovaná pri opotrebovaní štandardných vložiek. V takom prípade sa rotor zošikmí a začne sa dotýkať permanentných magnetov.
 • Zhoršenie kontaktov v teple... Zlý (voľný) kontakt sa sám zohreje, a ak k tomu dôjde pri zvýšenej teplote, potom ním preteká nedostatočný prúd alebo môže kontakt úplne vyhorieť. Často sú problémy s vodičom od spínača zapaľovania k štartéru (oxidy) alebo slabá váha od batérie k štartéru. Problémy môžu byť aj v skupine kontaktov spínača zapaľovania.
 • Zníženie odporu vinutia... So zvýšením teploty môže hodnota odporu vinutia statora alebo rotora na štartéri výrazne poklesnúť, najmä jednotka je už stará. To môže viesť k zníženiu elektromotorickej sily, a podľa toho sa štartér bude otáčať zle alebo sa nebude otáčať vôbec.
 • "Pyataki" na solenoidovom relé... Relevantné pre VAZ - „klasické“ automobily. V ich relé navíjača sa časom výrazne spália takzvané „pyataky“ - zatváracie kontakty. Spaľujú sa samy, pri použití, ale pri vysokých teplotách sa kvalita kontaktu ešte viac zhoršuje.
 • Špinavý rotor... Kotva štartéra sa časom zašpiní kefami a prírodnými príčinami. Podľa toho sa jeho elektrický kontakt zhoršuje, vrátane toho, čoho sa môže držať.

Čo robiť, ak nezapnete štartér na rozpálenom motore

Ak štartér nedokáže horúci motor roztočiť, musíte ho demontovať a skontrolovať. Diagnostický algoritmus bude nasledovný:

„Pyataki“ vťahovacej relé

 • Skontrolujte priechodky... Ak sú puzdrá výrazne opotrebované a objaví sa vôľa, alebo naopak, hriadeľ štartéra sa kvôli nim dobre nekrúti, musia sa puzdrá vymeniť.Pri ich výbere je nevyhnutné brať do úvahy veľkosť odporúčanú výrobcom.
 • Skontrolujte elektrické kontakty... Je bezpodmienečne potrebné skontrolovať všetky elektrické spojenia a vodiče. Ak sú kontakty nekvalitné, utiahnite ich, použite čistič. Osobitná pozornosť by sa mala venovať kontaktom na „zemi“, v zámku zapaľovania a na svorke navíjača. Na VAZ často nie je dostatočný prierez drôtu z batérie (hromadný aj kladný) alebo sa otáča napájací kábel z batérie do štartéra. Zmerajte napätie na štartéri (skrutky navíjača), malo by byť najmenej 13,5V.
 • Skontrolujte vinutia statora a rotora... To sa deje pomocou elektronického multimetra nastaveného na režim ohmmetra. Je lepšie kontrolovať pri rôznych stavoch motora, či nie je studený, polohriaty a horúci, aby ste pochopili, ako veľmi klesá hodnota izolačného odporu. Kritická hodnota sa považuje za 3,5 ... 10 kOhm. Ak je nižšia, musíte zmeniť vinutie alebo samotný štartér.
 • Skontrolujte „pyataky“... Za týmto účelom je potrebné vytiahnuť relé navíjača zo štartéra a dôkladne ich vyčistiť. Ak sú veľmi spálené a nedajú sa obnoviť, musí sa vymeniť navíjač (alebo celý štartér). Toto je častý problém, prečo navíjač nefunguje na horúcom.
 • Uistite sa, že je čistý kryt, rotor a vonkajší povrch statora štartéra. Ak sú špinavé, je potrebné ich vyčistiť. Najskôr má zmysel použiť vzduchový kompresor, potom ho vyčistiť a v konečnej fáze použiť brúsny papier (400. alebo 800.).

Pretože všetky tieto postupy vyžadujú určitý čas na demontáž a demontáž jednotky, metódy núdzového štartu ako dočasná akcia pomôžu dostať sa z tejto situácie a stále naštartovať horúci motor s takýmto problémom so štartérom.

Ako naštartovať motor, ak sa štartér nestartuje horúci

Ak sa štartér nezapne horúci, ale musíte ísť, existuje niekoľko núdzových spôsobov spustenia štartéra. Pozostávajú z núteného uzavretia kontaktov štartéra priamo obídením obvodu spínača zapaľovania. Fungovať budú iba v prípade problémov s navíjačom, kontaktmi a miernym opotrebením puzdier, z iných dôvodov si budete musieť počkať, kým vychladne.

Umiestnenie štartovacích svoriek

Prvým a najčastejšie používaným je zopnutie kontaktov skrutkovačom alebo iným kovovým predmetom. Pri zapnutom zapaľovaní iba zatvorte kontakty na skrini štartéra. Kontakty sú umiestnené na vonkajšej strane krytu štartéra, sú k nim pripevnené drôty. Musíte uzavrieť svorku od batérie (napájací vodič, +12 V) a štartovaciu svorku štartovacieho motora. Nesmiete sa dotknúť svorky zapaľovania, rovnako ako nemôžete skratovať +12 V ku skrini štartéra!

Druhá metóda zahŕňa predbežnú prípravu, používa sa, keď je problém známy, ale nie je tu príležitosť alebo vôľa sa s ním vyrovnať. Môže sa použiť dvojžilový kábel a normálne otvorené elektrické tlačidlo. Pripojte dve žily na jednom konci vodiča k kontaktom štartéra a potom položte kábel do motorového priestoru tak, aby jeho druhý koniec vyšiel niekde pod „torpédom“ k ovládaciemu panelu. Pripojte ďalšie dva konce k tlačidlu. S jeho pomocou môžete po zapnutí zapaľovania diaľkovo uzavrieť kontakty štartéra, aby ste ho spustili.

Záver

Štartér skôr, ako čoskoro úplne zlyhá, nezačne zahrievať motor. Problémy so štartovaním môžu nastať aj pri slabých vodičoch a kontaktoch. Preto, aby ste sa nenašli v takejto nepríjemnej situácii, je potrebné sledovať jeho a jeho zapojenie.

Ďalšie materiály k tejto téme:

 • Poruchy štartéra
 • Video o 5 hlavných dôvodoch poruchy štartéra

Posledné príspevky