Príznaky a príčiny nesprávnej činnosti posilňovača podtlakovej brzdy. 3 spôsoby kontroly

Poruchy zosilňovača vákua viesť k tomu, že vodič nie je schopný vyvinúť potrebnú silu pre normálnu činnosť brzdového systému vozidla. Takže existujú iba tri poruchy vákuového posilňovača bŕzd (skrátene VUT). Jedná sa o odtlakovanie potrubia (miesta jeho pripojenia), poruchu spätného ventilu VUT, odtlakovanie jeho pracovných komôr.

Tretí dôvod je dosť zriedkavý, ale prvý je hlavný. Kontrola zosilňovača zvyčajne nie je náročná a zvládne ju aj začínajúci automobilový nadšenec. Pokiaľ ide o opravu, obnova tesnosti má zmysel iba pri spojoch (svorkách), v ostatných prípadoch sa spravidla zmení celý VUT alebo jeho spojovacie rúrky.

Obsah:

 • Na čo slúži VUT?
 • Znaky rozbitia
 • Dôvody neúspechu
 • Ako skontrolovať zosilňovač
 • Ako opraviť

Poruchy zosilňovača vákua

Čo je VUT a na čo slúži?

Na zistenie funkčnej poruchy VUT má zmysel opísať jej účel, princíp činnosti, ako aj vplyv vákuového zosilňovača na činnosť motora. Hlavnou úlohou „vysávača“ je teda zvýšenie fyzickej sily (obvykle 3 ... 5 krát), ktorou vodič pôsobí na brzdový pedál automobilu. Je to nevyhnutné, pretože ani veľmi silná osoba nie je schopná vyvinúť dostatočnú silu v hydraulickom brzdovom systéme, aby boli všetky brzdové doštičky v kritickom okamihu stlačené na požadovanú hodnotu. Takéto úsilie sa vytvára v dôsledku zriedenia vzduchu a plocha v sacom potrubí motora sa používa ako zdroj alebo je čerpaná prídavným čerpadlom.

Štrukturálne sa VUT skladá z dvoch komôr - atmosférickej (zo strany vodiča) a podtlakovej (zo strany motora). Vákuová komora je spojená so sacím potrubím pomocou vhodného potrubia. Keď stlačíte brzdový pedál, je podtlaková komora spojená s atmosférickou komorou pomocou posúvača, ktorý má takzvaný sledovací ventil. Ďalej je membrána spojená s tyčou a brzdová kvapalina je čerpaná do brzdových valcov. Ak na brzdový pedál nie je vyvíjaná sila, membrána sa vplyvom vratnej pružiny vráti na svoje miesto, tlak na brzdovú kvapalinu slabne, v dôsledku čoho sa brzdové doštičky rozchádzajú a brzdenie sa zastaví.

Zariadenie VUT

V najjednoduchšom prípade podtlakový brzdový zosilňovač odoberá vákuum zo sacieho potrubia. Za týmto účelom je s ním spojené vhodným potrubím. V mnohých moderných automobiloch pre „vysávač“ sú však samostatné vákuové pumpy. Sú dvoch typov. Prvý je mechanický, je poháňaný vačkovým hriadeľom motora. Druhá je elektrická a je poháňaná samostatným elektromotorom. Použitie prídavných čerpadiel zvyšuje nielen komfort používania brzdového systému, ale zvyšuje aj jeho spoľahlivosť (napríklad v prípade poškodenia a / alebo odtlakovania). Čerpadlo je napriek tomu iba pomocným prvkom a hlavné vákuum sa získava zo sacieho potrubia.

Príznaky poruchy VUT

Čiastočný výkon posilňovača vákuových bŕzd sa určite prejaví a z najhoršej stránky a celkom zreteľne. Medzi príznaky nefunkčného zosilňovača patria:

 • Výrazné úsilie pri stlačení brzdového pedála... Ak to na sebe cítite, môžete pomocou vedome pracujúceho „vysávača“ a tlmeného motora stlačiť pedál štyri až päťkrát. Pri poslednom stlačení sa úsilie na pedále výrazne zvýši.Niekedy je opak pravdou - pedál je príliš mäkký. To hovorí o „prevzdušnení“ brzdového systému.
 • Vplyv podtlakového zosilňovača na výkon motora... Pretože VUT má podtlak zo sacieho potrubia, môže motor počas brzdenia zmeniť prevádzkový režim (v normálnom režime by sa to však nemalo stať). Je to spôsobené tým, že prebytočný vzduch je nasávaný do potrubia, čo ovplyvňuje zloženie zmesi vzduch - palivo.
 • Vákuové zosilňovač bŕzd zasyčí... Syčanie nastáva najmä pri zošliapnutí pedálu. Syčivý zvuk jasne naznačuje prítomnosť odtlakovania buď v samotnom vákuovom zosilňovači (napríklad pri prasknutí membrány), alebo v jeho potrubí alebo v spätnom ventile (napríklad keď sú jeho gumové tesnenia výrazne opotrebované).
 • Klepanie vývevy... Ak dôjde k poruche mechanického vákuového čerpadla, je to zvyčajne znak hučania z jeho hnacej tyče (môže sa vyskytnúť aj chyba p1479). Ak je na vozidle nainštalované elektrické vákuové čerpadlo, potom sa motoristi často stretávajú s prehriatím svojho hnacieho elektromotora.
 • Klepnite pri prudkom brzdení... Zvuk má navyše zotrvačnú povahu, pretože je spôsobený uvoľnením upevnenia membrány.

Podľa toho výskyt jedného alebo viacerých znakov priamo naznačuje majiteľovi automobilu, že je potrebné skontrolovať posilňovač vákuovej brzdy a jeho súčasti.

Chyba p1479

U moderných automobilov vybavených elektronickou riadiacou jednotkou (ECU) sa v pamäti zariadenia často generuje chyba s kódom p1479 - „Mechanická porucha systému podtlakového posilňovača brzdy“. Čelia tomu majitelia rôznych automobilov - Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford a ďalšie. Príčina chyby v riadiacej jednotke môže byť veľmi odlišná. Napríklad keď je vzduch nasávaný priamo do hadice medzi sacím potrubím a posilňovačom vákuovej brzdy.

Ďalšou bežnou možnosťou je výsledok merania hodnoty podtlaku pomocou vákuového snímača. Nastáva to najmä vtedy, ak sa vo vákuovom zosilňovači a / alebo v jeho elektrónkach objaví vlhkosť. Riešením je čistenie a sušenie rúrok, v zriedkavých prípadoch výmena samotného senzora.

Tiež to dáva zmysel skontrolujte neporušenosť poistkyprechádzajúc od ovládacieho prvku k senzoru. Každý stroj bude mať svoju vlastnú schému zapojenia, takže v rámci tohto materiálu nie je možné poskytnúť konkrétne informácie.

Ďalšou možnosťou je výkon elektrického vákuového čerpadla. Najmä jeho elektrický motor, obežné koleso, ložiská, upevnenia, pripojovacie bloky, ako aj relé a poistky.

Príčiny poruchy vákuového zosilňovača

Posilňovač podtlakovej brzdy a jeho sprievodné prvky sú pomerne jednoduché zariadenia, preto odborníci identifikujú nasledujúce hlavné a možné poruchy VUT:

 • Odtlakovanie vákuového potrubia... Cez ňu vzniká podtlak nevyhnutný pre normálnu činnosť brzdového systému. Preto, ak je doň nasávaný vzduch zvonka, potom VUT nebude fungovať. Odtlakovanie (únik vzduchu) zo starej gumy môže nastať na rôznych miestach - v gumových hadiciach, spojoch, svorkách.
 • Skontrolujte funkčnosť ventilu... Jeho úlohou je odstrániť vzduch z brzdového systému a zabrániť mu vo vstupe do samotného systému aj do hlavného brzdového valca. Samotný ventil môže byť chybný, napríklad z dôvodu prirodzeného opotrebenia a z dôvodu významného opotrebenia jeho gumových tesnení.
 • Odtlakovanie pracovných komôr vákuového zosilňovača... Toto je pomerne zriedkavá príčina, ktorá sa vyskytuje najčastejšie v dôsledku mechanického poškodenia VUT. Napríklad pri opravách alebo nehodách.
 • Pretrhnutie bránice... Toto je kritická porucha, pretože sa vyskytuje vo vnútri samotného zosilňovača a zvyčajne nie je opraviteľná, preto musí byť vymenená. V takom prípade zosilňovač otrávi vzduch a vydá sykot.
 • Vytvorenie dodatočného colného konania vo VUT... Faktom je, že v dôsledku činnosti stroja a najmä mechanizmu pripevnenia vákuového zosilňovača sa jeho membrána pohybuje mierne dopredu, čo je vlastne dôvod, prečo je pre vodiča ľahšie stlačiť brzdový pedál. V dôsledku toho však v držiaku vznikne ďalšia medzera, v dôsledku ktorej môže niekedy dôjsť k nárazu pri prudkom brzdení. Na vyriešenie tohto problému stačí upraviť stopku miernym posunutím dopredu. Takéto opravy sú možné ako v garáži, tak v autoservise.

Ak je automobil vybavený prídavným vákuovým čerpadlom, zvyčajne sa zvýrazní aj štvrtá porucha - čiastočná alebo úplná porucha tejto jednotky. V takom prípade bude fungovať samotný brzdový systém, nie však v optimálnom režime. Najmä pri náhlom brzdení sa výrazne zvýši námaha, ktorú bude treba fyzicky vyvinúť na vodiča na pedáli.

Ako skontrolovať posilňovač vákuovej brzdy

Vzniká logická otázka, ako zistiť poruchu podtlakového posilňovača bŕzd. V skutočnosti je to celkom jednoduché a bez použitia dodatočného vybavenia sa kontrola môže vykonať v garáži a dokonca aj na ulici.

Najjednoduchšia kontrola sa vykonáva podľa nasledujúceho algoritmu:

 • Pri zastavenom motore musí byť podtlakový posilňovač (brzdový systém) načerpaný. Robí sa to asi 4 ... 5-krát stlačením brzdového pedála.
 • Na konci posledného stlačenia musí byť pedál zafixovaný v stlačenej polohe.
 • Naštartujte motor pri voľnobežných otáčkach.
 • Ak "vysávač" pracuje správne, potom po naštartovaní motora do neho okamžite vstúpi podtlak, v dôsledku čoho brzdový pedál trochu spadne, čo je zreteľne cítiť s nohou na ňom.
 • Podľa toho, ak sa pedál nepohybuje a nereaguje na naštartovanie motora, dôjde v systéme k odtlakovaniu.

Má zmysel vykonať ďalšiu kontrolu, či sa zdá, že brzdový systém funguje správne, ale pri stlačení brzdového pedálu dôjde k zmene prevádzkového režimu spaľovacieho motora. Kontrola sa teda vykonáva podľa nasledujúceho algoritmu:

Odpojte vedenie od sacieho potrubia.

 • Jeho tvarovka musí byť hermeticky „zastrčená“. K tomu môžete použiť svorku alebo príliš utiahnutú gumovú rúrku so svorkou.
 • Naštartujte motor a nechajte ho trochu zahriať.
 • Niekoľkokrát stlačte brzdový pedál.
 • Ak v okamihu stlačenia príslušného pedálu v prevádzkovom režime motora nedôjde k žiadnym zmenám (jeho otáčky sa nezvýšili ani neznížili), v systéme podtlakovej brzdy je podtlak.
 • Ak sa teda motor pri stlačení pedálu začne „dusiť“, znamená to, že „vysávač“ a jeho systém pracujú normálne.
Uvedomte si, že popísanú kontrolu je potrebné vykonať pri stojacom vozidle, pretože v tomto režime nebude podtlakový brzdový posilňovač fungovať so všetkými následnými následkami.

Ak kontrola odhalila prítomnosť odtlakovania, ďalším krokom bude lokalizácia miesta poškodenia. Nie je to vždy ľahké urobiť, pretože prasklina alebo netesnosť môžu byť veľmi malé a niekedy aj na tých najneočakávanejších miestach. Ako kontrola a prevencia je však potrebné skontrolovať nasledujúce prvky systému vákuového zosilňovača:

 • dotiahnutie a celkový stav potrubných svoriek VUT;
 • tesná trubica VUT na svorkách a po celej dĺžke (ak je to možné) je často príčinou odtlakovania vzhľad trhliny v uvedenej trubici;
 • stav tesnenia spätného ventilu zosilňovača podtlaku je tiež častým dôvodom, najmä u starých automobilov (napríklad VAZ-classic).

Ak kontrola nepriniesla výsledky, má zmysel jednoducho vymeniť všetky elektrónky vákuového zosilňovača za svorky.

Skontrolujte spätný ventil

Spätný ventil VUT môžete skontrolovať jedným z dvoch spôsobov. Prvý z nich zahŕňa demontáž určeného prvku a druhý - pri bežiacom motore drží brzdový pedál.

Ako skontrolovať demontovaný podtlakový posilňovač bŕzd

Po odstránení ventilu ho stačí vyfúknuť ústami alebo pomocou vzduchového kompresora do armatúry pripojenej k zosilňovaču. Ak je ventil prevádzkyschopný, potom by mal vzduch prechádzať nerušene. Ďalším krokom je v tomto prípade nasávanie vzduchu z tejto tvarovky. Najlepšie ústami. Podľa toho by ventil nemal nechať prúdiť vzduch späť. V opačnom prípade je spätný ventil čiastočne alebo úplne poškodený a musí byť vymenený. Namiesto úst môžete použiť silnú gumovú žiarovku, napríklad z hustomeru.

Demontáž spätného ventilu však nie je najlepším riešením, pretože pri jeho demontáži môže dôjsť k poškodeniu tesnosti systému posilňovača podtlakovej brzdy. Je lepšie skontrolovať spätný ventil posilňovača podtlakovej brzdy na automobile najjednoduchším spôsobom. V súlade s druhou skúšobnou metódou sa odporúča postupovať takto:

 • naštartujte motor a nechajte ho bežať asi jednu až dve minúty;
 • úplne stlačte brzdový pedál a vypnite motor;
 • ak je spätný ventil v dobrom prevádzkovom stave, zatvorí sa, pretože z bočnej strany kolektora nie je podtlak a podtlak zostane v komore, pedál sa nebude tlačiť nahor (nebude potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na jeho udržanie);
 • v opačnom prípade (ak je pedál prudko potiahnutý nahor) je poškodený spätný ventil VUT.

Rovnako ako v prípade potrubia je jednoduchšie a rýchlejšie vymeniť spätný ventil za nový, pretože táto jednotka je zvyčajne neoddeliteľná a neopraviteľná a jej cena je pomerne nízka.

Ako riešiť problémy

Má zmysel opraviť podtlakový brzdový systém iba v prípade čiastočnej poruchy potrubia zosilňovača, jeho spätného ventilu alebo tesnenia ventilu. Ak nahradenie uvedených prvkov neprinieslo výsledky, je potrebné zmeniť celý VUT ako celok, pretože jeho štruktúra je neoddeliteľná a nedá sa opraviť.

Výmena rúry za upevňovacie svorky má zmysel z niekoľkých dôvodov:

 • nízke náklady na materiál;
 • zložitosť lokalizácie miesta odtlakovania;
 • ťažkosti s utesnením trhlín alebo iným poškodením, ktoré vzniklo v potrubí.

Samotná výmena potrubia nie je náročná a ľahko si s ňou poradí aj začínajúci nadšenec automobilu. Hlavnou vecou je kúpiť novú sadu rúrok, svoriek a zodpovedajúcich tesnení u predajcu automobilov. Ďalej je pomocou zámočníckych nástrojov ľahké vymeniť jednu rúrku za druhú.

Oprava pomocných čerpadiel

Ako už bolo spomenuté vyššie, v prípade čiastočného zlyhania mechanického vákuového čerpadla niektorí motoristi jednoducho odstránia ich driek, čím ich vypnú a eliminujú klepanie, ku ktorému dochádza počas činnosti čerpadla. V takom prípade bude posilňovač bŕzd fungovať, ale nie tak efektívne, čo bude mať za následok zúženie pedálu. Niektorí motoristi sa dostanú z polohy otočením drieku o 180 stupňov. Niekedy to pomôže, pretože je len jedna časť z nich.

Pokiaľ ide o elektrické vákuové pumpy, zvyčajne tieto jednotky nie sú opraviteľné, respektíve sú jednoducho vymenené za nové.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found