Porucha skrinky (automatická, mechanická). 10 hlavných dôvodov a 5 znakov

Porucha skrinky prenos je komplexná porucha prenosu, ktorej odstránenie si vyžaduje veľa času. Automatické a manuálne prevodovky majú rôzne poruchy z dôvodu odlišnej konštrukcie. Napríklad sa môže prehriať automatická prevodovka a / alebo určitý prevodový stupeň nezaradí. Zároveň je na „mechanike“ pre vodiča často fyzicky ťažké zaradiť jeden alebo druhý prevodový stupeň. V každom prípade, ak sa zistia problémy s prevodovkou automobilu, je potrebné čo najskôr diagnostikovať a vykonať práce.

Obsah:

 • Poruchy automatickej prevodovky
 • Poruchy prevodovky automobilu na mechanike
 • Pole variátora poruchy
 • Poruchy robotickej prevodovky

Poruchy prevodovky

Poruchy automatickej prevodovky

Väčšina automatických prevodoviek je navrhnutá na zaručený počet kilometrov najmenej 150 tisíc kilometrov a často oveľa viac. Preto je pri nižšom počte najazdených kilometrov pravdepodobnosť poruchy veľmi malá.

Známky poruchy automatickej prevodovky

Existuje 7 hlavných znakov, že automatická prevodovka na automobile je čiastočne alebo úplne mimo prevádzky.

 • Výskyt chvenia (kopy) a vibrácie pri radení rýchlostí. Môže to byť tak pri preradení na vyšší prevodový stupeň, ako aj pri podraďovaní. Ďalej je potrebné poznamenať, že takáto porucha má progresívny charakter. To znamená, že v počiatočnej fáze poruchy sú také šoky sotva postrehnuteľné a časom sa zintenzívňujú a stávajú sa kritickými. Čím skôr v takom prípade vyhľadáte pomoc, tým lacnejšia bude oprava.
 • Úplná porucha prevodovky, prejdenie do núdzového režimu a nemožnosť prepínania rýchlostí, respektíve zastavenie vozidla bez možnosti rozbehnutia vozidla.
 • Unikajúca kvapalina prevodovky... Toto rozdelenie je možné diagnostikovať, ak po dlhom státí na asfalte alebo inom povrchu, kde auto stojí pod automatickou prevodovkou, sú červené stopy ATF.
 • Pri akcelerácii z prevodovky chrumkavé alebo šušťavé zvuky, niekedy zaklopanie.
 • Pri akcelerácii automobilu dynamické charakteristiky... Upozorňujeme, že tento príznak môže naznačovať ďalšie poruchy funkcie, najmä motorovej sústavy vozidla.
 • Veľké množstvo žetónov na magnetoch alebo na samotnej palete (všimnete si to až pri výmene oleja a vyberaní palety).
 • Chyba na paneli „Porucha systému“ alebo kontrolné svetlo na prístrojovej doske. Táto chyba môže byť spôsobená rôznymi dôvodmi - vrátane problémov s pohonnou jednotkou a / alebo prenosom. Pre presnú diagnostiku je v tomto prípade však potrebné pripojiť k ECU diagnostický nástroj na skenovanie existujúcich chýb a dešifrovanie prijatých kódov (ak existujú).
 • Sklz prevodovky auto vo všetkých režimoch vrátane „studeného“. Po zahriatí sa obnoví normálna prevádzka. Ďalšou možnosťou je, že „studené“ auto zle akceleruje.
 • Auto odmieta normálnu akceleráciu po stlačení brzdového pedála... Najmä po zaradení prvého prevodového stupňa dôjde k veľmi „tesnému“ zrýchleniu až do okamihu, keď je zaradený druhý prevodový stupeň. Ďalšie zrýchlenie a jazda prebiehajú ako obvykle.
 • Spínacie oneskorenia... Ak vozidlo stojí, môže dôjsť k oneskoreniu pri prepínaní režimov.A počas jazdy, v procese radenia prevodových stupňov, auto mierne trhne, samotné radenie má tiež určité oneskorenie (asi 1 ... 2 sekundy). Pri akcelerácii na rýchlosť 50 ... 60 km / h na normálne zohriatom a prevádzkyschopnom automobile by sa navyše skriňa mala prepnúť minimálne dvakrát. Ak sa tak nestane, nastali problémy s krabicou.
 • K radeniu rýchlostí dochádza pri zvýšených otáčkach, zvyčajne okolo 3 500 ... 5 000 ot./min. V takom prípade nedochádza k prekĺzavaniu spojky.
 • Tlak prevodového oleja je pod normálom... Naznačuje to príslušný indikátor na prístrojovej doske.
 • Šum kovu keď motor beží na voľnobežných otáčkach.
 • Motor sa nenaštartuje nepoužívanie kľúča v režime P ani v režime N.
 • Páka radenia rýchlostí nie je nastavené na P.
 • Pri zaradení neutrálu auto sa stále pohybujeakoby bol zaradený prvý prevodový stupeň.
 • Pri prepínaní z polohy „P“ alebo „N“ na ľubovoľnú rýchlosť existuje hmatateľný tlak na zaradenie prevodového stupňaale auto sa zastaví a nehýbe sa.
 • Auto jazdí normálne, ale pri dlhom stúpaní poslednou rýchlosťou začína kĺzanie a k podradeniu dôjde predčasne.
 • Olejovanie kľukovej skrine menič krútiaceho momentu.

Samostatne stojí za to venovať sa príznakom poruchy meniča krútiaceho momentu:

 • auto nemôže ísť dopredu ani dozadu, to znamená úplná porucha automatickej prevodovky;
 • pri prepnutí z neutrálnej polohy alebo parkovacej brzdy na niektorý z prevodových stupňov auto buď nejazdí vôbec, alebo zle akceleruje a súčasne skĺzava skrinka;
 • keď je zapnutý akýkoľvek prevodový stupeň, v skrinke nedochádza k hmatateľným nárazom, ktoré sú typické pre normálny režim;
 • znížený alebo žiadny tlak v potrubí prevodového oleja v systéme.
Upozorňujeme, že vozidlo nesmie byť odtiahnuté, ak je automatická prevodovka úplne chybná! Pohybovať sa s ním dá iba na odťahovom vozíku. Alebo iná možnosť pre autá s predným náhonom - tak, aby bola predná náprava zavesená (nedotýkala sa zeme).

Príčiny porúch automatickej prevodovky

Príčiny porúch automatickej prevodovky vozidla závisia od vyššie uvedených príznakov. Vymenujme ich v rovnakom poradí.

 • Ak sa pri preraďovaní do ľubovoľného smeru vyskytnú otrasy, je pravdepodobne chybné teleso ventilu automatickej prevodovky (upchaté kanály, opotrebenie plechu alebo klin elektromagnetov). Poruchy v tele ventilu signalizuje palubný počítač a / alebo príslušné svetlo na palubnej doske, preto dávajte pozor na vzhľad oranžovej ikony. Alebo jednoducho ATF sa vypracoval. Je potrebná urgentná výmena kvapaliny prevodovky a výmeny filtra automatickej prevodovky.
 • Šnúrka páky automatického stroja. Táto porucha je relevantná pre automatické prevodovky starého typu, ktoré sú mechanicky spojené voličom okamžite s prevodovkou. Podľa toho nie je možné v prípade poruchy určenej páky prepnúť rýchlosť.
 • K úniku prevodovej kvapaliny dochádza v dôsledku odtlakovania systému. Častejšie únik prichádza spod tesniacich žliaz. Jedná sa o dosť jednoduchú poruchu a je potrebné vymeniť nielen tesnenia, ale aj úplne vymeniť olej v prevodovke. Môže tiež unikať z chladiča oleja.
 • Porucha riadiacej jednotky prevodovky. Toto je pomerne zriedkavá situácia, ktorá sa však niekedy stáva a je vyjadrená skutočnosťou, že hardvérová alebo softvérová časť jednotky začne „chybovať“. Preto jednotka nemôže zvoliť optimálny prevádzkový režim automatickej prevodovky, ako aj krútiace momenty na prepínanie medzi prevodovými stupňami, keď sa zvyšujú a / alebo znižujú. Vďaka tomu môže jednotka prejsť do núdzového režimu a automaticky zablokovať činnosť prevodovky vozidla.
 • Čiastočná porucha meniča krútiaceho momentu.Auto zároveň stráca dynamiku a sú počuť rôzne cudzie zvuky (šelest, kovové klepanie), môže sa tiež zaraziť pri zaradení rýchlostného stupňa. Na panvici prevodovky sa objaví veľa kovových triesok (niekedy môže byť na mierke dokonca hliníkový prášok). Môže sa to stať v dôsledku opotrebovaných ložísk alebo podložiek na spojke, prehriatia jednotky alebo znečisteného filtra ATF.
 • Keď auto po stlačení brzdového pedála zle akceleruje na prvý prevodový stupeň, najčastejšie sú na vine zlyhané spojky automatickej prevodovky. Podľa toho musíte skontrolovať ich stav. Situácia sa tiež zhoršuje, ak je v prevodovke nízka (kritická) hladina oleja.
 • Nízka hladina prevodovej kvapaliny. Automatická prevodovka je na tento faktor veľmi citlivá, takže pri normálnej prevádzke musí byť hladina oleja vždy nad minimálnou úrovňou. To zaistí nielen normálnu prevádzku jednotky, ale tiež zvýši jej celkovú životnosť. Podľa toho musíte pravidelne kontrolovať a dopĺňať olej.
 • Ak je políčko vypnuté „horúce“, existuje niekoľko možností. Prvým je použitie oleja, ktorý nie je vhodný na tolerancie (konzistenciu). Najmä pri výraznom zahriatí sa stáva veľmi tekutým a nezvláda svoje funkcie. Zároveň bude čerpadlo pracovať so zvýšenou účinnosťou. Riadiaca jednotka môže toto všetko považovať za núdzové a jednoducho vypnúť prevodovku. Po vychladnutí je možné stroj zvyčajne znova používať ako obvykle.
 • Ak je vozidlo v spätnom chode, ale sú problémy s radením z prvého na druhý prevodový stupeň, potom existuje možnosť, že bol drážkovaný spoj na centrálnom koliesku odrezaný.
 • Automatická prevodovka je veľmi citlivá na kvalitu prevodového oleja. Preto môže elektronika násilne uzavrieť schránku na špinavú kvapalinu. Podľa toho musíte vymeniť olej a filter.
 • V prípade straty pohybu existuje možnosť, že trecie kotúče spojky sú úplne vyhorené. Ďalší pohyb je možný až po ich úplnej výmene. Automobil musí byť na miesto opravy odvedený odťahovým vozidlom.
 • Pri slabom zrýchlení vpred môžu byť časti prednej planétovej prevodovky zničené. Ďalšou možnosťou je slnečné koleso zaseknuté v satelitoch sady planétových predných kolies.
 • Pokiaľ nie je k dispozícii rýchlosť spätného chodu (pohyb dozadu), je potrebné skontrolovať stav brzdového pásu. V prípade potreby vymeňte.
 • Pri absencii posledného najvyššieho prevodového stupňa je potrebné skontrolovať stav jeho trecieho kotúča. Tiež celistvosť piestových krúžkov tejto spojky.
 • Nízky tlak oleja v systéme môže byť vyvolaný okrem iného aj značným opotrebením lopatiek olejového čerpadla v prevodovom systéme.
 • Pri opätovnej inštalácii môže dôjsť k nadmernému tlaku oleja v dôsledku upchatia olejového čerpadla alebo nesprávneho výberu čerpadla.
 • Ak nie je možné naštartovať motor s kľúčom v neutrálnej polohe, skontrolujte radenie prevodovky alebo ohyb riadiacej tyče. Táto situácia môže nastať napríklad vtedy, keď paleta narazí do prekážky na ceste (kameň, obrubník).
 • Ak sa prevodová brzda nezapne, musíte skontrolovať stav jej západky v ráfiku prevodovky výstupnej jednotky.
 • Ak sa stroj po zaradení neutrálneho prevodového stupňa ďalej pohybuje, je potrebné skontrolovať zváranie trecích kotúčov spojky dopredu. Ďalšia možnosť - úprava pohonu riadenia prevodovky je porušená.
 • Ak je kľuková skriňa prevodníka naolejovaná, musí sa skontrolovať olejové tesnenie olejového čerpadla.
 • Ak sa pri sklopení dozadu auto náhodne pretočí dozadu, kým nepridáte rýchlosť, potom sú opotrebované valčeky voľnobežnej spojky v automatickej prevodovke.

Vyššie uvedené problémy súvisia s mechanickou a hydraulickou časťou automatickej prevodovky.Automatická prevodovka je však komplexné zariadenie, ktoré obsahuje okrem iného aj elektrické a elektronické komponenty. Riadiaca jednotka prijíma informácie z mnohých snímačov prenosu, fázových zariadení, automatických zariadení. Všetky tieto prvky sú navzájom prepojené drôtmi. Preto je v prípade poruchy elektrického komponentu automatickej prevodovky potrebné vykonať podrobnú diagnostiku týchto prvkov v súlade so schémou konkrétneho zariadenia. Preto je lepšie vyhľadať pomoc od autoservisu. Sami môžete pripojiť iba skener chýb a zistiť, k akej chybe došlo v prístroji. Takto získate smer „kam kopať“.

Problémy môžu súvisieť aj so zlyhaním jednotlivých častí automatickej prevodovky. Najmä:

 • opotrebenie ozubených kolies a hriadeľov;
 • opotrebenie alebo poškodenie trecích prvkov (spojkové kotúče, brzdové pásy);
 • rôzne poruchy meniča krútiaceho momentu;
 • porucha blokovacej spojky meniča krútiaceho momentu;
 • poruchy spojky dobehu statora (reaktora) meniča krútiaceho momentu;
 • porucha hydraulickej jednotky;
 • upchatie olejových kanálov (zvyčajne nastáva pri opotrebovaní trecích prvkov a iných častí);
 • porucha olejového čerpadla.

Je zaujímavé, že často pri „automatických strojoch“, keď zlyhá jeden náhradný diel, porucha zvyčajne rýchlo „preskočí“ na druhý. Preto diagnostika často vyžaduje veľa úsilia a času.

Samostatne stojí za to zdôrazniť dôvody nefunkčnosti meniča krútiaceho momentu, ktorý je súčasťou automatickej prevodovky. Keď sú jeho pružiny opotrebované, pri nízkych otáčkach motora z prevodovky zaznejú klepavé zvuky. Je pravda, že podobný zvuk sa môže objaviť, keď sú lopatky turbínového čerpadla nefunkčné.

Tabuľka porúch automatickej prevodovky

Ďalej je uvedená súhrnná tabuľka so znakmi a dôvodmi čiastočnej alebo úplnej poruchy automatickej prevodovky automobilu.

Príznaky poruchy funkcieDôvody poruchy
Auto sa nehýbe, alebo keď sa pohybuje automatická prevodovka, šmýka sa. V takom prípade spiatočka funguje normálne.Opotrebované trecie kotúče, spojka dopredu, opotrebované alebo zlomené misky piestu spojky, opotrebované spojkové krúžky, uviaznutý jeden z ventilov telesa ventilu.
Auto môže ísť iba na prvý a druhý prevodový stupeň, ostatné absentujú vrátane spiatočky.Opotrebenie trecieho kotúča samostatnej spojky, výrazné opotrebenie alebo úplné rozbitie misiek piestu spojky, výrazné opotrebenie alebo úplné znehodnotenie tesniacich krúžkov spojkového oleja.
Auto je znehybnené. Po aktivácii prevodovky dôjde k trhnutiu, stroj však zostáva nehybný.Menič krútiaceho momentu je čiastočne alebo úplne mimo prevádzky, hladina prevodovej kvapaliny je v skrini prevodovky kriticky nízka, filter prevodového oleja je upchatý.
Pohyb vozidla iba s tretím prevodovým stupňom (u niektorých automobilov to môže byť prvý alebo druhý).Elektronický systém považoval za chybu, ktorú uviazol ventil na tele ventilu, a uviedol auto do núdzového režimu. Môžu existovať aj nasledujúce možnosti: opotrebenie trecích kotúčov, spojky dopredu, opotrebenie alebo zlomenie misiek piestu spojky, opotrebenie spojkových krúžkov.
Na studenej automatickej prevodovke sa prepínanie medzi rýchlosťami robí trhnutím (trhnutím).Problémy s telom ventilu je potrebné vyčistiť a v prípade potreby vymeniť spotrebný materiál. Možné je aj znečistenie hydraulickej dosky alebo solenoidov prevodovky.
Spiatočka nezaradí, alebo pri zaradení, auto nejde späť.Brzdový pás je opotrebovaný, výrazne opotrebovaný alebo zlomený na manžete piestu brzdového pásu; zlomenie piestnej tyče brzdového pásu, porucha brzdového systému.
Stroj je úplne znehybnený, pri zaradení rýchlostného stupňa nedochádza k trhaniu ani trhaniu.Čiastočná alebo úplná porucha meniča krútiaceho momentu; opotrebovanie alebo porucha hnacieho kolesa olejového čerpadla alebo nezasahuje do prevodníka krútiaceho momentu; kriticky nízka hladina oleja v automatickej prevodovke; upchatý olejový filter; trecie kotúče, spojka a brzdové pásmo sú výrazne opotrebované; opotrebenie piestnych manžiet balíka; olejové tesniace krúžky spojky sú výrazne opotrebované alebo úplne zničené; problémy so solenoidmi alebo ventilmi tela ventilu.
Hukot vychádzajúci z automatickej prevodovky, ktorého intenzita sa mení so zmenami otáčok motora.Opotrebujte jedno z ložísk na hriadeľoch prevodovky.
Pri „studenom“ je zaradený iba spätný chod, prvý a druhý prevodový stupeň a zvyšok sa zapne až po zahriatí.Problém je s upchatým ventilom telesa ventilu alebo so solenoidom.
Stroj sa pohybuje, keď je páka prevodovky v polohe N.Problémy s nastavením lanka alebo ovládacej páky automatickej prevodovky; prilepenie piestu jednej zo spojok; jednotlivé trecie kotúče sú navzájom zvarené.
K zaradeniu rýchlostných stupňov dochádza pri výraznom prekročení rýchlosti.Nesprávne nastavenie napínacieho kábla; upchatý olejový filter; problémy v činnosti škrtiacej klapky.
Keď sa auto pohybuje do kopca, stratí sa dynamika a box preradí na nižší prevodový stupeň.Nízka hladina prevodovej kvapaliny v skrinke; opotrebenie trecích kotúčov, spojky alebo brzdového pásu; čiastočná porucha olejového čerpadla; nesprávna činnosť solenoidov tela ventilu; značné opotrebenie priechodov tela ventilu.
Neexistuje takzvaný „kickdown“ - podraďovanie s prudkým zošliapnutím plynového pedála.Porucha snímača „kickdown“ alebo prerušeného obvodu jeho obvodu; lepenie telesa ventilu; problémy s káblom škrtiacej klapky.
Pri rozjazde z vozidla dôjde k pošmyknutiu, po naštartovaní sa však všetko vráti do normálneho režimu.Veľké opotrebenie drážok náboja kolesa turbíny. To spôsobí skĺznutie hriadeľa automatickej prevodovky. Druhou možnosťou je opotrebenie alebo zlomenie manžiet piestu spojky v skrinke.
Skĺznutie skrinky pri radení rýchlostných stupňov.Kritické upchatie olejového filtra; nízka hladina oleja v skrini; porucha olejového čerpadla.
Počas radenia prevodových stupňov sa vyskytujú rázy.Výrazné opotrebenie trecích kotúčov; kanály v telese ventilu alebo solenoidy sú upchaté; brzdový pás je opotrebovaný.
Počas jazdy auto dostane šmyk a pri prepínaní medzi prevodovými stupňami trhne.Poškodená spojka.
Žiadny hlavný tlak v systéme, žiadny pohyb stroja v žiadnom smere.Drážky hriadeľa olejového čerpadla v skrini predného krytu meniča krútiaceho momentu sú vyrezané alebo silne opotrebované.
Normálny pohyb vozidla na studenej prevodovej kvapaline. Potom začne kĺzať, až kým sa úplne nezastaví.Trecie kotúče sú chybné (zle opotrebované); spojka meniča krútiaceho momentu je veľmi opotrebovaná. Olejový filter je zvyčajne veľmi zanesený.
„Kovový“ hluk z boxu pri voľnobežných otáčkach motora.Trecie kotúče na jednom z bubnov sú výrazne opotrebované.
Auto naštartuje a „v tesnosti“ naberá rýchlosť veľmi pomaly. Relevantné pre prevodový stupeň dopredu a dozadu.Odtlakovanie alebo zlomenie lopatiek ventilátora čerpadla alebo turbíny (ak sú).
Zároveň je možné penenie prevodovej kvapaliny, zmena jej farby, šmyk vozidla.Do prístroja prenikla voda.
Nízky tlak oleja v potrubí.Telo ventilu alebo solenoidy sú extrémne znečistené; nízka hladina oleja v skrini; vypúšťací ventil v olejovom čerpadle je chybný.
Po zapnutí stroja sa motor „troit“ a zastaví. Ak pridáte benzín, potom sa všetko vráti do normálu.Problémy s ventilmi radenia prevodových stupňov; chybný menič krútiaceho momentu automatickej prevodovky.

Poruchy mechanického prevodu

Mechanické skrinky sú svojou štruktúrou o niečo jednoduchšie ako automatické, napriek tomu majú tiež poruchy v priebehu času. Problémy zvyčajne vznikajú v dôsledku opotrebovania hnacích kolies, poklesu hladiny prevodovej kvapaliny, opotrebovania spojok atď. Na „mechanike“ je ľahšie vidieť príznaky poruchy. Zvyčajne pri čiastočnej poruche manuálnej prevodovky nie sú prevodové stupne takmer zapnuté, pri radení a / alebo počas jazdy je možné „vyradiť“ rýchlostný stupeň počas jazdy.

Známky porúch mechanickej skrinky automobilu

Ako každá iná automobilová jednotka, aj manuálna prevodovka sa časom čiastočne pokazí. Môže to byť naznačené:

 • Nie je zahrnutý jeden, niekoľko alebo dokonca všetky programy.
 • Prevodové stupne sú zaradené s ťažkosťami, na to je potrebné vyvinúť značné fyzické úsilie.
 • Samovoľné vypnutie otáčok na „neutrál“. To sa deje spravidla v pohybe pri pridávaní alebo vypúšťaní plynu menej často - pri rovnomerných otáčkach motora.
 • Pri zapínaní a / alebo vypínaní akýchkoľvek prevodových stupňov je zo skrinky počuť silné rázy.
 • Pri voľnobežných otáčkach motora (pri „neutrálnych otáčkach“) je z prevodovky tiež počuť chrčanie.
 • Po odstavení vozidla sa pod ním vytvorí olejová škvrna spôsobená únikom oleja z skrinky, najmä z jej tesnení a / alebo olejových tesnení.

Ak sa zistí aspoň jeden z vyššie uvedených znakov, je potrebné vykonať ďalšiu diagnostiku, aby sa minimalizovalo množstvo opravných prác a znížili sa náklady na ne.

Upozorňujeme, že niektoré z vyššie opísaných príznakov nenaznačujú poruchu samotnej prevodovky, ale poruchu spojky. Preto je vhodné to tiež skontrolovať.

Príčiny poruchy manuálnej prevodovky

Príčiny čiastočnej poruchy manuálnej prevodovky môžu byť:

 • Opotrebenie hlavných častí. Túto definíciu treba chápať ako hnacie (hlavné) prevody, synchronizátory, hriadele, ložiská. Tiež tu možno pridať poruchu olejových tesnení a tesnení, kvôli ktorej môže prevodový olej vytekať z krabice. Opotrebovanie uvedených dielov sa zvyčajne vyskytuje z prírodných dôvodov - v dôsledku výrazného počtu najazdených kilometrov.
 • Opotrebenie pomocných častí. Patria sem synchronizačné spojky, drážkované kĺby synchronizačných spojok, ložiská hnacieho, hnaného a medzihriadeľa.
 • Uvoľnená vôľa prevodovky (upevňovacie vankúše sú roztrhané) na sedadle alebo narušenie ich pevnosti.
 • Používanie nekvalitného prevodového oleja alebo mazadla, ktoré nemá odporúčané technické parametre (tolerancie).
 • Zlá kvalita jednotlivých náhradných dielov pri montáži alebo oprave prevodovky. Ďalšou možnosťou je výrobná chyba špecifikovaných náhradných dielov. To platí tak pre kvalitu kovu ozubených kolies, ako aj pre materiál tesnení a olejových tesnení.
 • Pravidelná negramotná údržba prevodovky alebo jej úplná absencia. Príručka každého automobilu s manuálnou prevodovkou jasne naznačuje frekvenciu, s akou je potrebné do neho olej prilievať, ako aj audit. V tomto prípade je priemerná hodnota najazdených kilometrov asi 120-tisíc kilometrov. Je vhodné skontrolovať ho asi raz za šesť mesiacov.
 • Agresívny štýl jazdy. Napríklad časté pošmyknutie (v mestských podmienkach aj v teréne), jazda s preťaženým prívesom, agresívny (športový) štýl jazdy. Toto správanie vodiča významne znižuje celkovú životnosť manuálnej prevodovky.

Tabuľka možných porúch manuálnej prevodovky

Porucha manuálnej prevodovkyPríčina výskytu a spôsoby jeho eliminácie
Jedno / všetky prevody nie sú zahrnutéChybné synchronizátory, zlomený hriadeľ alebo ozubené kolesá, nízka hladina oleja, použitie oleja so zlou viskozitou. Možné problémy s trakciou.
Hluk v neutrále, keď je motor v chodeOpotrebované pastorok alebo ložisko hnacieho hriadeľa. Nízka hladina oleja, nesprávny olej. Prehriatie hnacieho hriadeľa a / alebo výrazné opotrebenie.
Hluk prevodovky pri jazde na všetky prevodové stupneZničenie ložiska výstupného hriadeľa alebo hnaného ozubeného kolesa. Môže nastať situácia, keď dôjde k nesprávnemu vyrovnaniu krytu spojky a motora.
Hluk prevodovky pri jazde iba s jedným prevodovým stupňomSynchronizátor je pokazený alebo sú prevodové stupne opotrebované, čo zodpovedá konkrétnemu prevodovému stupňu.
Pri radení rýchlostí chrumkavé zvuky zo skrinkyZlé prevodové stupne, opotrebovaný synchronizátor, nízka hladina maziva alebo nízka hladina oleja v skrinke. Niekedy sa stane, že sa samotné upevnenie krabice uvoľní. Spojka tiež často nemôže za to, že sa vám zadrhla.
Prevody „vyletujú“ pri jazdePorucha synchronizátorov, výrazné opotrebenie ozubených kolies tých prevodových stupňov, na ktorých k tomu dôjde, zničenie ložísk hriadeľa, poškodenie tyčí radenia. Menej často - oslabenie upevnenia samotnej prevodovky.
Vibrácie vychádzajúce zo skrinky, keď je motor v prevádzkeUpevnenie manuálnej prevodovky bolo odskrutkované alebo boli tieto upevnenia na karosérii zničené. Zničenie podpier je možné.
Z prevodovky uniká olejMožné možnosti: vysoká hladina oleja v manuálnej prevodovke po jej naplnení, netesnosť v plniacom hrdle, netesnosť v tesniacich priechodkách a / alebo krúžkoch, na mechanickom poškodení trhliny v kľukovej skrini manuálnej prevodovky.

Poruchy CVT

Vo variátore (Continuous Variable Transmission, CVT) sa na rozdiel od automatickej prevodovky namiesto klasických prevodov so zubami používa na prenos mechanickej sily oceľový pás alebo reťaz, ktorá sa pohybuje medzi dvojicou zúžených hnacích valčekov, ktoré tvoria kladku. .

Variátor je riadený elektronickou riadiacou jednotkou - špeciálne programovaným ovládačom, ktorý pracuje na základe príkazov vodiča a informácií z mnohých snímačov prevodových prvkov. Niektoré z príčin a znakov porúch budú preto podobné ako na klasickom stroji a niektoré z ich pracovných znakov.

Známky rozdelenia CVT

Všeobecne sú vonkajšie príznaky čiastočnej poruchy variátora a automatickej prevodovky podobné. Najmä:

 • Praskavý alebo pískavý zvuk od určenej jednotky pri akcelerácii.
 • Pokles dynamických vlastností stroja.
 • Trhanie pri akcelerácii a / alebo spomalení vozidla.
 • Automaticky sa pohybuje, aj keď je v režime „N“.
 • V manuálnom režime nepreraďujte.
 • Unikajúca kvapalina prevodovky.
 • Aktivácia výstražného svetla na palubnej doske.

Príčiny porúch pri CVT

Dôvody, prečo možno poruchy CVT rozdeliť do dvoch kategórií - elektrická / elektronická a mechanická / hydraulická. Začnime popis od prvého:

 • Poruchy vstupných snímačov (napríklad snímače teploty prevodovej kvapaliny, rýchlosť hnacích a hnaných remeníc, tlak oleja v potrubí atď.).
 • „Závady“ v činnosti elektronickej riadiacej jednotky. Toto je pomerne zriedkavý výskyt, ale niekedy sa to stane.
 • Poruchy výkonných zariadení. Predovšetkým krokový motor, elektromagnetické ventily v systéme tlaku oleja, uzatváracie ventily meniča krútiaceho momentu.

Príčiny mechanických a hydraulických porúch variátora sú zhrnuté v tradičnej tabuľke týkajúcej sa znakov, ktoré sa prejavili počas prevádzky.

Znaky rozbitiaPríčiny poruchy
Pohyb vozidla, keď je zaradený neutrál.Volič prevodov je mimo prevádzky; poškodenie vedenia alebo konektorov z riadiacej jednotky; „Závada“ riadiacej jednotky.
Škubnutie stroja pri preradení z neutrálu na jazdu (bez ohľadu na smer jazdy dopredu alebo dozadu).Poškodenie tlakového solenoidového ventilu v hlavnom potrubí; porucha riadiacej jednotky variátora.
Pokles dynamických vlastností stroja (alebo naopak, šmyk).Môže to byť chybné: spojka dopredu; menič krútiaceho momentu; pohon variátorového pásu; elektrohydraulický modul; Kontrolný blok.
V manuálnom režime nie je možné zmeniť rýchlosť.Možné poškodenie: signálneho vedenia alebo jeho konektorov; volič prevodových stupňov; kontrolná jednotka.

Porucha prevodovky robota

„Robot“ prevodovky alebo DSG (Direct Shift Gearbox) sa líši v tom, že má spojku, ktorá sa prepína počítačovým príkazom pomocou elektrického alebo hydraulického pohonu. Existujú robotické boxy s jedným diskom a s dvoma diskami. Preto niektoré z príznakov a dôvodov spojených so zvláštnosťou jeho práce.

Známky nefunkčnosti robotickej skrinky

Vonkajšie príznaky poruchy robotickej prevodovky sú podobné ako u vyššie opísaných iných typov prevodovky:

 • Kontrolka na palubnej doske sa rozsvieti.
 • Počas jazdy sa zaznamenáva bzučivý alebo chrumkavý zvuk produkovaný systémom DSG.
 • Ak sa počas jazdy zvýšia otáčky motora, otáčky sa nezvýšia. Všeobecne platí, že dynamický výkon vozidla klesá.
 • Unikajúci prevodový olej.
 • Spojka kĺže.
 • Pri radení rýchlostných stupňov hore alebo dole je cítiť náraz alebo trhnutie.
 • Úplné odmietnutie v práci boxového robota.

Keď je aktivovaná výstražná kontrolka Check Engine na palubnej doske, je potrebné vyhľadať chyby pomocou špeciálneho skenera. Pomôže to lokalizovať príčinu poruchy.

Príčiny poruchy funkcie DSG

Mechanické poruchy robotickej prevodovky sú v mnohom podobné ako pri manuálnej prevodovke. Rozlišujú sa iba dva špeciálne:

 • Z dôvodu opotrebovanej vidlice na zaradenie rýchlostného stupňa sa nemusí aktuálny zvolený prevodový stupeň zapnúť.
 • Valivé ložiská v ovládacích mechanizmoch sa časom opotrebúvajú a vydávajú brum alebo rachot.

Ak je robotická prevodovka vybavená elektrickým pohonom spojky, vyznačuje sa nasledujúcimi poruchami:

 • Vyhorenie kontaktných skupín. Je to spôsobené tým, že ich chladiaci systém je časom narušený. A to je zase dôsledok skutočnosti, že olejové kanály, cez ktoré prechádza chladiaca kvapalina, sú upchaté. Aby ste sa vyhli takémuto poškodeniu, musíte pravidelne čistiť kontakty a včas meniť olej v skrinke.
 • Porucha prevodových stupňov. Najmä časom sa zuby odbrúsia od prevodových stupňov a páky sa voľne prehupnú. To spôsobí abnormálne fungovanie spojky a auto pri jazde trhne. Pri opravách musíte skontrolovať a vymeniť opotrebované diely.
 • Vyhorenie kefiek hnacieho motora. Môže to spôsobiť, že radiace páky nebudú fungovať. Kefy na motore by mali byť pravidelne kontrolované a nahradené novými.
 • Porucha riadiacej jednotky. Toto je pomerne zriedkavá porucha a zvyčajne spočíva v tom, že softvér v nej zabudovaný zlyhá alebo začne fungovať nesprávne. A to zase môže mať za následok nesprávne správanie celej prevodovky. V takom prípade pomáha blikanie riadiacej jednotky. Neodporúča sa to robiť svojpomocne, je lepšie vyhľadať pomoc od autoservisu.
 • Špinavý kvapalinový chladič DSG. V dôsledku prehriatia sa môže „vypnúť“ aj riadiaca jednotka robotickej prevodovky.

Posledné príspevky